Játsszon velünk, és Nyerje meg
a 2 db 4 fős törökországi álomutazásT
vagy értékes heti és napi nyereményeink egyikét!

Vásároljon egy darab Bravos Classic, Espresso vagy premium, őrölt vagy szemes kávét bármilyen kiszerelésben és nyerjen!
Nyereményjáték időtartama: 2018.10.22. - 12.16.

Nyereményeink

Főnyeremény: 2 db 4 fős Törökországi álomutazás

GAGGIA NAVIGLIO deluxe automata kávéfőző gép

HETENTE 1 db,
összesen 8 db:

GAGGIA NAVIGLIO deluxe automata kávéfőző gép
2 éj/2 fő félpanziós wellness hétvége a Puchner Kastélyszállóban

HETI NYEREMÉNY:

2 éj/2 fő félpanziós wellness hétvége a Puchner Kastélyszállóban
Caso Fomini tejhabosító

NAPONTA 5 db,
összesen 280 db:

CASO FOMINI TEJHABOSÍTÓ

Regisztráció

Kérjük a játékhoz jelentkezzen be, vagy regisztráljon.

RegisztrációElfelejtett jelszó

Kód beküldése

Kérjük a játékhoz jelentkezzen be, vagy regisztráljon.

Kérjük lépjen be!
Latte

Nyerteseink

Válassza ki melyik nap nyertesét szeretné látni:

Fődíj 2 db 4 fős törökországi álomutazás:

Kelemen Anikó, Eger
Nagy Gabriella, Bátaszék
Caso Fomini tejhabosító

NAPONTA 5 db, összesen 280 db
Caso Fomini tejhabosító

GAGGIA NAVIGLIO deluxe automata kávéfőző gép

Hetente 1 db, összesen 8 db
GAGGIA NAVIGLIO deluxe automata kávéfőző gép

2 éj/2 fő félpanziós wellness hétvége a Puchner Kastélyszállóban

Hetente 1 db, összesen 8 db
2 éj/2 fő félpanziós wellness hétvége a Puchner Kastélyszállóban

Résztvevő termékek

Bravos Classic

Bravos Espresso

Bravos Premium

Bravos XXL

Játékszabály

Játékszabály letöltése

A "Játsszon velünk és nyerjen" Bravos Játék hivatalos szabályzata

1. A Mocca Negra Zrt.,mint az alábbi játék szervezője (székhely: 2000 Szentendre, Kalászi út 3., a továbbiakban: „Szervező”). által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 18 életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezők, a 2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 4. pontban megjelölt termékekből legalább egy darabot vásárolnak a magyarországi üzletek valamelyikében és a vásárlást igazoló blokk AP kódját, a vásárlás dátumát és időpontját, valamint saját nevüket az alábbi módok egyikén beküldik (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”:

- SMS-ben beküldik a +36 30 55 55 545-ös nem emelt díjas mobiltelefonszámra [ az alábbi példa kizárólag illusztrációként szolgál: „A01234567*2018.09.15 12:35*Proba Tamas” ] vagy

- regisztrálják ezen adatokat a www.nyeremenyjatek.bravos.hu weboldalon.

Az AP-kód egy olyan azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik, majd egy betű illetve 8 számjegy vagy 9 számjegy (pl: APA03100011). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható.

Amennyiben a Játékosnak a vásárláskor kapott blokkján, vagy számláján nem szerepel a megvásárolt termék megnevezése, azaz úgynevezett gyűjtő blokkot kapott, kérje a boltvezetőt, hogy írja rá a blokkra a megvásárolt termék nevét, kiszerelését, valamint aláírásával és a bolt pecsétjével hitelesítse azt. A promóciós termékeknek egy blokkon kell szerepelniük.

A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is pályázhat, azonban egy blokk adatai csak egyszer töltheti fel. Ha valaki többször kíván pályázni, minden Pályázathoz külön vásárlás/blokk szükséges. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát (a Játék időtartamának lejártát) követő 60 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizze.

A vásárlást igazoló blokkot, csak a nyerteseknek kell elküldeniük e-mailen a info@admagic.hu címre, vagy postán a Lebonyolító által megadott címre.(levelezési cím:1015, Budapest, Széna tér 1 /A.)

2. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító ”) az Admagic Kft. (székhely: 1015, Budapest, Széna tér 1/ A.)

3. A játékból ki vannak zárva a Mocca Negra Zrt., az Admagic Kft., valamint a Lebonyolító alvállalkozói, akik közvetlenül részt vesznek a nyereményjáték lebonyolításában, azok dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A játékban a Szervező által forgalmazott és 2018. október 22-e és 2018. december 16-a között vásárolt alábbi termékek vesznek részt.

 • Bravos Premium őrölt kávé 250 g

 • Bravos Premium szemes kávé 1000 g

 • Bravos Classic őrölt kávé 250 g

 • Bravos Classic őrölt kávé 500 g

 • Bravos Classic őrölt kávé 1000 g

 • Bravos Classic szemes kávé 1000 g

 • Bravos Espresso őrölt kávé 250 g

 • Bravos Espresso őrölt kávé 1000 g

 • Bravos Espresso szemes kávé 1000 g

 • Bravos XXL szemes kávé 3000 g

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A Játék 2018. október 22. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2018. december 16. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2018. december 16. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a promóciós rendszer nem fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2018. október 22. és 2018. december 16. között megvásárolt termékekkel lehet pályázni.

6. 2. A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Egy Pályázatot egy játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy Pályázatot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a üzleti célú juttatás átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes vásárlás adatait tartalmazó blokkot a Szervező részére bemutatja.

6. 3. A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 60 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy Megbízottjának - kérés esetén - megfelelően bemutatni. Az Üzleti célú juttatások átvételének feltétele az adott üzleti célú juttatásátvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó blokk bemutatása és eljuttatása a Szervező vagy Megbízottja részére. A blokk eljuttatásának költsége nem terheli a játék szervezőjét, sem megbízottját. A vásárlást igazoló blokkot a nyertes Játékos köteles a nyertességről való értesítést követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a Játék lezártát követő 30 napon belül e-mailen: info@admagic.hu vagy postai úton eljuttatni a Admagic Kft címére (levelezési cím:1015, Budapest, Széna tér 1/ Amennyiben a nyertes blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét

6. 4. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkall, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tiszteségtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

6. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a www.nyeremenyjatek.bravos.hu oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.,

6.8. A Pályázatokat kizárólag a www.nyeremenyjatek.bravos.hu oldalán valamint a 06-30-5555-525-ös SMS számra küldött nem emelt díjas SMS-sel lehet regisztrálni..

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

7. 1. a

A játék ideje alatt (5. pont) az érvényes pályázatot beküldők az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg:

- Napi nyeremény: Naponta 5 db, összesen 280, azaz kettőszáznyolcvan darab Caso Fomini tejhabosító

Heti nyeremény: Hetente 1 darab, összesen 8, azaz nyolc darab GAGGIA NAVIGLIO deluxe automata kávéfőző gép.

Heti nyeremény: Hetente 1 darab, összesen 8, azaz nyolc darabWellness pihenés a Puchner Kastélyszálló**** -ban utalvány

Utalvány leírása:

 • 2 éjszakás szállás 2 fő részére a választott lakosztályban.

 • Félpanziós ellátás, a vacsora ideje alatt korlátlan italfogyasztással 1,5 órás időtartamban (rostos és szénsavas üdítő, ásványvíz, csapolt sör, a ház bora): svédasztalos reggeli és büfévacsora.

 • Hétvégi foglalás esetén tartalmazza az érkezés időpontjában aktuális kiemelt programot.

 • A francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőben a medencék, a pezsgőfürdők, gőzfürdő, szauna és infraszauna használata.

 • Palotában a wellness részleg szolgáltatásai, melyet 18 év feletti vendégeink vehetnek igénybe.

 • Kisállat-simogatás és istálló-látogatás.

 • Sportközpontunkban található fitness terem használata.

 • Ingyenes internethasználat a közösségi terekben és a szobák nagy részében Wi-Fi elérhetőséggel.

 • Fürdőköpeny használata felnőtt vendégeink részére.

Beváltási határideje: 2019. január 2.-december 20. között használhatók fel (kivéve: ünnepi időszakok és iskolai szünetek)

Beváltás azonosítása: az utalvány sorszáma alapján

7.1.b Fődíjak:

Tartalma:

2 darab 4 főre (2 felnőtt és 2 gyermek)szóló egyenként 500 000 Ft értékű törökországi utazás, vagy amennyiben a nyertes az utazási irodával egyeztetve ezen utazáson bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni, ehelyett választhat egy 500 000 Ft összértékű utazási utalványt, amely névértékben beváltható a Menta Travel Utazási Iroda által kínált bármely utazási szolgáltatásra. Az utalvány 2019. október 31-ig beváltható. Az utazási utalvány készpénzre nem váltható.

Részletek:

Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásranem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A Szervező és Lebonyolítók a jelen szabályzat szerinti üzleti célú juttatások átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő üzleti célú juttatás minőségéért a juttatást biztosítót terheli felelősség.

7. 2. Sorsolás módja

A 7.1.a) pontban felsorolt nyereményeknyerő időpontjainak sorsolására 2018. október 16-án 9:00 órakor számítógép segítségével került sor. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanatokban, vagy utána elsőként küldi be érvényes Pályázatot, az üzleti célú juttatásban(7.1. a) részesül.

A Szervező a sorsoláson minden üzleti célú juttatásesetében 1 időpontot sorsol. Az előre sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak.

Abban az esetben, amennyiben a 7.1. a) pontban felsorolt üzleti célú juttatások nyertesei nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló blokkot nem küldi meg az Admagic Kft címére (levelezési cím:1015, Budapest, Széna tér 1 a.) általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül ) vagy az info@admagic.hu e-mail címre, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

A 7.1.b) pontban felsorolt nyereményeksorsolására

2018. december 17-én 10:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor a Dr. Walkshöfer Katalin Közjegyző Irodája 1065 Budapest Bajcsy Zs. út 65. 2/1. címen. A sorsoláson az összes beküldött Pályázat részt vesz. A kisorsolásra kerülő nyertesek és 5-5 tartaléknyertes a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Szervező részére. Abban az esetben, amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, helyette a tartaléknyertes kerül értesítésre a sorsolás sorrendjében.

Amennyiben 7.1.b) pontban felsorolt nyeremények nyertesei nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló blokkot nem küldi meg az Admagic Kft címére (levelezési cím: 1015, Budapest, Széna tér 1 a.) általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül vagy az info@admagic.hu e-mail címre, helyébe automatikusan az első tartalék nyertes lép. Amennyiben az első tartalék nyertes hasonlóképp nem lenne jogosult a nyereményre, úgy helyébe a második tartalék nyertes lép, akit hasonló esetben a harmadik, negyedik, illetve ötödik tartalék nyertes követ. (A tartalék nyertesek sorrendjét a sorsolási sorrendjük határozza meg.)

A 7.1.a) pontban felsorolt nyeremények nyertesei a nyerést követő 3 munkanapon belül kapnak értesítést a nyerés tényéről. A 7.1.b) pontban felsorolt nyeremények nyertesei a sorsolást követő napon kapnak értesítést a nyerés tényéről:

7.3. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött pályázat kizárólag az adott naptári napon érvényes. Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.

8. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A Játékban egy játékos heti, napi nyereményekből, valamint a Fődíjak tekintetében egy darab megnyerésére jogosult.

9. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

9.1. A Szervező a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 10 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesíti az Üzleti célú juttatások átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

9.3. A Szervező a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 60 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Szervező az Üzleti célú juttatás kézbesítését kétszer kísérli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat/Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

9.5. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy az üzleti célú juttatássalkapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

9.6. A Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a www.nyeremenyjatek.bravos.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

9. 7. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Szervező megbízottját semmilyen felelősség nem terheli.

9.8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. ADÓZÁS

Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Az üzleti célú juttatások kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Üzleti célú juttatások átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.nyeremenyjatek.bravos.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a info@admagic.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

12. ADATVÉDELEM

A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő: a Szervező. Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.

A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált email cím segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét a www.nyeremenyjatek.bravos.hu weboldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a weboldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.

A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a regisztráció során adják meg az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, mely mellett a Szervező elhelyezi a jelen Szabályzathoz vezető linket azzal, hogy a regisztráció elvégzésével a Játékos a Szabályzatban foglalt adatkezelési rendelkezéseket elfogadja és a regisztrálással önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatoknak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

 • név,

 • e-mail cím,

 • a nyertesek lakcíme (az üzleti célú juttatás kézbesítése érdekében),

 • a Játékban való részvétel alapjául szolgáló vásárlás adatai (vásárlást igazoló blokk AP kódja, valamint a vásárlás dátuma és időpontja),

 • a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció az üzleti célú juttatás átvételével kapcsolatban).

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így a Játék végét követő 5 év, mert a Játékkal kapcsolatos esetleges követelések ekkor évülnek el. Az elévülést megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Ha az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

Ha a Játékos önkéntesen, előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, a Szervező reklámokat és hírleveleket küldhet neki e-mailben. A hozzájárulás nem feltétele a Játékban való részvételnek. A hozzájárulás például a regisztráció, vagy a kódfeltöltés során adható meg. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk § (1) a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) pontja. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos részére információkat küldjön a termékeiről, esetleges nyereményjátékairól. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás hiányában a Szervező nem tud e-mailben reklámokat és hírleveleket küldeni. A kezelt adatok köre: a lehetséges címzett neve és e-mail címe. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja a hírlevél alján található leiratkozási linkkel vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnik, akkor a személyes adatokat törölni kell.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat a Szervező nevében adatfeldolgozóként kezeli a Játék időtartama alatt:

Admagic Kommunikációs Kft.

1015 Budapest, Széna tér 1/A

telefonszám: +36 1 2247740

info@admagic.hu

A nyereményjátékok lebonyolításáért felel. Ennek során a nyereményjátékokkal kapcsolatban a Szervező által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá. Adatkör: vezetéknév, keresztnév, email cím, irányítószám, településnév, cím, telefonszám.

Tevékenységei például: weboldal programozás, blokk ellenőrzés, sorsolás lebonyolítása, vásárláshoz kötött nyereményjáték során regisztrációk gyűjtése, ellenőrzése, tárolása és átadása a Szervező részére, nyereményjátékot megelőzően tájékoztató eDM kiküldése. Az adatokat a nyereményjáték lezárását követően törli.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu).A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Szervező székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Üzleti célú juttatását nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.nyeremenyjatek.bravos.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a Pályázatbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatásátadása előtt kérelmezi.

Esetenként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Lebonyolítón kívülálló okokból az SMS és/vagy az online szolgáltatás nem használható. A Játékos ebből kifolyólag tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technika függvénye és ezért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező ezért nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem:

a) a Játékos készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült,

b) a Játékos Pályázatát nem megfelelő formátumban küldi el,

c) nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a számítógép/telefon egyéb ok miatt nem elérhető,

d) a Játék közben a Játékos egyenlege lemerül,

e) a Játékos telefonja nem alkalmas vagy adott pillanatban nem képes SMS üzenetek fogadására,

f) a mobil és internetszolgáltatón, illetve a válaszüzenetet kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára a választ.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 36 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 290 üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.nyeremenyjatek.bravos.hu weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat a www.nyeremenyjatek.bravos.hu oldalon keresztül tájékoztatja.

A nyereményjátékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel lehet.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2018. október 10.

Mocca Negra Zrt.
Szervező